Szlachetna Paczka z Fundacją Akademią Łukasza Piszczka

W tym roku ponownie, bo już po raz drugi zjednoczyliśMY społeczność Fundacji Akademii Łukasza Piszczka i wspólnie zaangażowaliśMY się w projekt Szlachetnej Paczki. Pomaganie jest piękne, łączy i wyzwala w ludziach cudowne emocje.

Projekt Szlachetnej Paczki działa już od 2001 r. i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce. W tym roku również i my wzięliśMY w nim udział i podzieliliśMY się dobrocią oraz ciepłem płynącym prosto z serca.

Wspólnie z zawodnikami i ich rodzinami oraz pracownikami Fundacji przygotowaliśMY świąteczną paczkę dla jednej z rodzin, która potrzebowała pomocy. Świąteczny czas jest wyjątkowy, pełen maggi i dobroci, którą my również chcieliśMY się podzielić. Przygotowana paczka z pewnością dostarczy rodzinie wiele pozytywnych emocji i wywoła uśmiech na ich twarzach.

DziękujeMY wszystkim osobom, które zaangażowały się we wspólną inicjatywę niesienia pomocy i organizację wsparcia w ramach programu Szlachetnej Paczki. DziękujeMY rodzicom, zawodnikom oraz pracownikom za zaangażowanie i przekazane dary, które trafiły do rodziny, która poprosiła o pomoc.

Każdy z Nas może kiedyś potrzebować wsparcia drugiego człowieka, jeśli maMY możliwość podzielenia się dobrocią zróbmy to.

KochaMY to co robiMY!

GALERIA ZDJĘĆ