rozpoczynaMY współpracę z INEX Muszyna

Z dnia na dzień staraMY się rozwijać, jednocześnie dążyMY do tego, aby zapewniać Naszym podopiecznym jak najlepsze warunki do ich właściwego rozwoju.

W Naszym dążeniu do stworzenia optymalnych warunków do wspierania, upowszechniania oraz promowania aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz umiejętności sportowych w szczególności wśród dzieci i młodzieży pomagają Nam Partnerzy, którzy tak jak MY chcą mieć wkład w rozwój młodych ludzi.

Jedynie poprzez stworzenie odpowiednich warunków rozwój ten może przynieść pożądane efekty. CieszyMY się, że wraz Fundacją Akademia Łukasza Piszczka są ludzie, którzy chcą odegrać znaczącą role w rozwoju i kształtowaniu przyszłych pokoleń.

Bardzo miło jest Nam zakomunikować że producent Naturalnej Wody Mineralnej Muszyna Skarb Życia z dniem 28.07.2020r został  NASZYM nowym Parterem.

Współpraca Fundacji Akademii Łukasza Piszczka z producentem wody wysokozmineralizowanej INEX Muszyna Sp z o.o. rozpoczyna wspólną działalność na rzecz sportu oraz popularyzacji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Muszyna Skarb Życia to woda mineralna wpisująca się bardzo mocno w rozwój krzewienia sportu, zdrowego trybu życia i dbania o otaczające Nas środowisko. Nasza wieloletnia strategia propagowania picia wody mineralnej, ukierunkowana jest na prawidłowe nawadnianie organizmu zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Źródła wody wysokozmineralozowaej Muszyna Skarb Życia biją w sercu Popradzkiego Parku Krajobrazowego wśród 13 rezerwatów przyrody.

Wsparcie, które otrzymaMY jest bardzo cenne dla Nas, ale jeszcze cenniejsze dla dzieci, które to wsparcie za Naszym pośrednictwem otrzymają. Wspólnie będzieMY promować aktywne działanie na rzecz zmiany otaczającej rzeczywistości poprzez sport oraz wspierać i inspirować swoich podopiecznych w odważnej walce o swoje marzenia. Celem naszej działalności oraz współpracy jest wspieranie, promowanie i propagowanie czystych wartości, które czerpieMY z uprawiania sportu oraz zakorzenianie ich w naszych podopiecznych.

DziękujeMY Naszemu Partnerowi za zaangażowanie oraz wsparcie celu, który Nam wspólnie przyświeca. Razem możeMY więcej. Wspólnie zrobiMY wszystko, aby nasze działania miały wpływ na jak najlepszy rozwój młodego człowieka.

KochaMY to co robiMY!

Kursy piłkarskie z BVB Evonik Evonik Fussballakademie odwołane!

Każdy człowiek zasługuje na cieszenie się życiem w środowisku, które jest wolne od wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw. Obecny świat niestety nam na to nie pozwala. Panująca sytuacja jest trudna dla Nas wszystkich.

W związku z sytuacją, która panuje w Polsce jak i również na świecie podjeliśMY trudną, ale jedyną, właściwą decycję. Z przykrością nformujeMY, że WSZYTSKIE kursy piłkarskie z BVB Evonik Evonik Fussballakademie zaplanowane na rok 2020 W POLSCE ZOSTAJĄ ODWOŁANE! Obecne warunki nie pozwalają Nam na bezpieczne przeprowadzenie zaplanowanych kursów piłkarskich. Zdrowie i bezpieczeństwo Naszych uczestników, trenerów i Nas samych jet dla Nas najważniejsze.  

BędzieMY kontaktować się ze wszystkimi uczestnikami kursów osobiście, dopełniając wszelkich formalności związanych z odwołaniem naszych 5 – dniowych piłkarskich przygód.

Z wielką nadzieją spoglądaMY w przyszłość, wierzyMY, że kolejny 2021 rok pozwoli Nam na organizację kursów piłkarskich z BVB Evonik Evonik Fussballakademie na terenie Naszego kraju. Gdy tylko sytuacja się unormuje rozpocznieMY prace związane z organizacją przyszłorocznych kursów, których już teraz nie możeMY się doczekać.

Tymczasem prosiMY Państwa wszystkich o pozostanie i prace w domach (z domu) tak, aby ograniczyć do minimum jakąkolwiek ewentualność kontaktu z innymi osobami i w stosunku do innych. Działania profilaktyczne są podstawą i fundamentem bezpieczeństwa Nas wszystkich.

PozostajeMY w stałym kontakcie i w razie pytań, pozostajeMY do Państwa dyspozycji.

ŻyczyMY, aby czas który jest przed Nami upłynął w spokoju i szybko mogliśmy powrócić do tego co kochaMY robić!

Nowe terminy Dni Pasji 2020 r.

PodjeliśMY kolejne ważne decyzje. WyznaczyliśMY NOWE TERMINY DNI PASJI 2020 r. Decyzja ta przez długie tygodnie była analizowana i poddawana wszelkim scenariuszom organizacyjnym. CieszyMY się, że udało Nam się znaleźć rozwiązanie, a co ważniejsze Dni Pasji 2020 r. odbędą się.

NOWE TERMINY DNI PASJI 2020 R.

30 – 31 maj – rocznik 2010

06 – 07 czerwiec – rocznik 2012

13 – 14 czerwiec – rocznik 2013

20 – 21 czerwiec – rocznik 2011

27 – 28 czerwiec – rocznik 2009

Organizacja Dni Pasji 2020 r. będzie inna od poprzedniego roku. Mając na uwadze świat w którym obecnie się znajdujeMY Dni Pasji dla każdego rocznika odbędą się w ciągu dwóch dni. Zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego też będzieMY spotykać się ze wszystkimi zarejestrowanymi uczestnikami w maksymalnie dopuszczalnej ilości osób. Zachowując przy tym wszelkie środki ostrożności oraz stosując się do ogólnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i procedur.

Rejestracja na Dni Pasji jest nadal aktywna – zapraszaMY wszystkich chętnych, którzy jeszcze się nie zgłosili do rejestracji. Formularz rejestracyjny znajduje się na Naszej stronie internetowej www.akademiabvb.pl

Zgodnie z Naszą filozofią szkolenia zaproszenie kierowane jest do dzieci w promieniu do max. 50 km od Goczałkowic (dla roczników 2010 – 2013) oraz do max. 75 km (dla rocznika 2009). Osoby, które dokonały rejestracji wcześniej oczywiście mają zagwarantowany udział w Dniach Pasji. BędzieMY kontaktować się ze wszystkimi zarejestrowanymi uczestnikami w celu przekazania szczegółowych informacji dot. harmonogramu oraz udziału w Dniach Pasji 2020 r.

CieszyMY się, że wkrótce znowu podzieliMY się Naszą pasją ze wszystkimi dziećmi.

Do zobaczenia w Goczałkowicach – Zdrój na Panattoni Arena!

Wesołego Alleluja!

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

życzyMY Państwu

wiele radosnych i ciepłych chwil,

odpoczynku przy rodzinnym stole,

mnóstwo wiosennego słońca

oraz samych sukcesów.

PragnieMY życzyć Państwu,

aby wiosenna atmosfera, wiara i miłość

nie opuszczały Was przez cały rok.

 

życzy Fundacja Akademia Łukasza Piszczka

zmieniaMY termin – Dni Pasji 2020

Wszyscy znaleźliśMY się w bardzo trudnej sytuacji. Cały świat objęty został restrykcjami rządowymi i ograniczeniami, których celem jest Nasze wspólne bezpieczeństwo. ApaleujeMY o stosowanie się do wszelkich zaleceń, tak abyśMY jak najszybciej mogli powrócić do tego co kochaMY!

Siedziba Fundacji Akademii Łukasza Piszczka oraz Akademii BVB im. Łukasza Piszczka nadal pozostaje zamknięta. Pracownicy swoje obowiązki zawodowe wykonują w domach. JesteśMY z Państwem w stałym kontakcie telefonicznym oraz e-mailowym. Cały czas jesteśMY do Państwa dyspozycji.

Bezpieczeństwo jest dla Nas najważniejsze! Nie możeMY ryzykować zdrowiem Nas wszystkich! Była to dla Nas trudna decyzja, ale niestety musiMY przełożyć Nasze Wielkie Piłkarskie Święto w Akademii BVB im. Łukasza Piszczka. Dni Pasji 2020 zostają przełożone na inny termin, który podaMY w momencie powrotu do Naszej Akademii BVB im. Łukasza Piszczka.

System rejestracji na Dni Pasji 2020 jest cały czas aktywny! Wszystkie dzieci urodzone w latach 2009 – 2013 zapraszaMY do wspólnego świętowania w późniejszym terminie. Zgodnie z Naszą filozofią szkolenia zaproszenie kierowane jest do dzieci w promieniu do max. 50 km od Goczałkowic (dla roczników 2010 – 2013) oraz do max. 75 km (dla rocznika 2009).

Zapisy na Dni Pasji 2020: https://akademiabvb.pl/aktualnosci/dni-pasji/dni-pasji-2020/

ŻyczyMY dużo zdrowia oraz wytrwałości w tym trudnym czasie. Jednicześnie apelujeMY o stosowanie się do weszlkich wytycznych. Wspólnie zadbajMY o nasze bezpieczeństwo!

Człowiek jest największą wartością!

Głównym celem Naszej działalności jest i zawsze będzie drugi człowiek. Jego wychowanie, rozwijane pasje, zoptymalizowany rozwój oraz aspekty, które w obliczu toczących się wydarzeń nabierają nowej wyrazistości jak bezpieczeństwo, zdrowie i odpowiedzialność. Aspekty te, jakże ważne w dzisiejszym świecie pozostały nam do pielęgnowania i rozwijania we własnych środowiskach, ale wierzyMY, że tylko chwilowo i jesteśMY przekonani, że z jak najlepszym efektem. JesteśMY głęboko przekonani i wierzyMY, że udźwignieMY na naszych barkach tę ogromną odpowiedzialność, która na Nas i za Nas samych jednocześnie spoczywa.

Decyzją dyrektora sportowego Akademii BVB im. Łukasza Piszczka – Michała Zioło oraz Zarządu Fundacji Akademii Łukasza Piszczka postanawiaMY zawiesić do odwołania wszelką działalność sportową Fundacji Akademii Łukasza Piszczka oraz Akademii BVB w Goczałkowicach – Zdrój.

Z dniem 11 marca 2020 odwołane został wszystkie zajęcia piłkarskie, zaplanowane mecze sparingowe oraz zawieszono pracę z biura. Pracownicy Fundacji ALP oraz Akademii BVB swoje obowiązki wykonują z domu. Cały czas jesteśMY do Państwa dyspozycji.

Reagując na obecną sytuację, troszcząc się o systematyczny rozwój Naszych zawodników postanowiliśMY o wdrożeniu interaktywnej działalność Akademii BVB im. Łukasza Piszczka. Codziennie, na specjalnie utworzonej do tego celu grupie będzieMY dzielić się z Naszymi zawodnikami wiedzą, radością, pasją oraz ciekawymi sposobami na wykorzystanie czasu spędzonego w domu. MaMY nadzieję, ze poprzez regularny kontakt z Naszymi podopiecznymi wspólnie spędziMY miło czas podczas zabawy oraz zadań, które dla Nich będzieMY przygotowywać.

Dzielić się będzeMY ciekawostkami ze świata, zdrowymi nawykami ale przede wszystkim dobrą energią. Naszym celem jest inspirować młodych ludzi do samodoskonalenia oraz rozwijania się w wolnym czasie. Czas spędzony w domu nie powinien być zmarnowany. WykorzystajMY go jak najlepiej!

PamiętajMY, że to dzięki naszemu odpowiedniemu zachowaniu i dostosowaniu się do wszystkich wytycznych światowych i państwowych organizacji powrót do tego co kochaMY może stać się jak najkrótszy. WsłuchujMY się w komunikaty i zalecenia, dzięki którym to wspólnie zadbaMY o nasze bezpieczeństwo.

Profilaktyka i Nasze bezpieczeństwo są dla Nas priorytetem!

ZapraszaMY na Dni Pasji 2020 r.

Już niebawem rozpoczną się kolejne Dni Pasji w Akademii BVB im. Łukasza Piszczka. To wielkie piłkarskie święto którego już nie możeMY się doczekać! Wspólnie pokażMY pasję i radość z gry w piłkę nożną.

Dni Pasji to cykl pięciu spotkań, podczas których każda dziewczynka oraz każdy chłopak, biorący udział w tym wyjątkowym dniu, będzie miał okazję do zaprezentowania swoich umiejętności, pokazania pasji, ale co najważniejsze wspólnie będzieMY robić to co kochaMY – czerpać radość z gry w piłkę nożną!

Pierwszy Dzień Pasji zaplanowany został na niedzielę 26 kwietnia. Będzie on w całości poświęcony dzieciom urodzonym w 2013 roku, które zaprezentują swoja pasje do piłki nożnej. Czas spędzony w Akademii BVB im. Łukasza Piszczka podczas Dni Pasji będzie dla niektórych początkiem wielkiej piłkarskiej przygody. Dni Pasji dają możliwość dołączenia do piłkarskiej rodziny Akademii BVB.

Terminarz Dni Pasji 2020 r.

  • 26 kwiecień – rocznik 2013
  • 3 maj – rocznik 2009
  • 10 maj – rocznik 2011
  • 17 maj – rocznik 2012
  • 24 maj – rocznik 2010

Zaproszenie kierowane jest do dzieci urodzonych w latach 2009 – 2013, które mieszkają w promieniu do max. 50 km (dla rocznika 2010 – 2013) oraz do max. 75 km (rocznik 2009) od Goczałkowic – Zdrój. Dni Pasji to wyjątkowy czas. Wspólnie pokażMY, że kochaMY to co robiMY!

Rejestracji na Dni Pasji można dokonać za pomocą formularza, który znajduje się na stronie www.akademiabvb.pl 

Zapisz się już dziś i wspólnie z Nami przeżyj wielkie piłkarskie emocje!

Bluza oraz kalendarz na 2020 rok w sprzedaży !

Fundacja Akademia Łukasza Piszczka oraz Akademia BVB im. Łukasza Piszczka wraz z Państwem chce przeżyć 2020 rok. Razem stawMY czoło wyzwaniom!

ZachęcaMY do zakupu kalendarza ściennego na 2020 rok. Oferowany kalendarz zawiera owoc naszej półrocznej pracy, która uchwycona została na fotografiach. KochaMY to co robiMY i chceMY się tym dzielić. Kalendarz został zaprojektowany między innymi w oparciu o zdjęcia drużynowe zawodników Akademii BVB im. Łukasza Piszczka. Ukazuje on grę pełną pasji w żółto – czarnych barwach.

Kalendarz 13-to stronnicowy wykonany został w formacie 300x605mm (12 miesięcy + okładka). Każdy kalendarz posiada autograf Łukasza Piszczka – fundatora Akademii BVB jego imienia.

Dodatkowo w sprzedaży dostępna jest również czarna bluza marki Puma z kolekcji dedykowanej dla Akademii BVB. Bluza z kapturem posiadająca wyhaftowane logo Akademii BVB dostępna jest w rozmiarach dziecięcych (116, 128, 140, 152, 164, 176) oraz dla dorosłych (S, M, L, XL, XXL)

Zamówienie można składać drogą mailową pod adresem akademia@akademiabvb.pl podając ilość sztuk oraz rozmiar zamawianej rzeczy. Potwierdzeniem realizacji zamówienia będzie dokonanie płatności na przesłany przez nas rachunek bankowy w dalszej korespondencji, po wpłynięciu emaila z zamówieniem. Wysyłka zamówienia realizowana będzie po zaksięgowaniu płatności na wskazany przez Państwa adres.

Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rozwój Naszych podopiecznych

 

Cena kalendarza: 59,09 zł (kalendarz z autografem + koszt wysyłki)

Cena bluzy: 169,09 zł – rozmiar dziecięcy (bluza + koszt wysyłki)

                      179,09 zł – rozmiar dla dorosłych (bluza + koszt wysyłki)

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Fundacja Akademia Łukasza Piszczka życzy Państwu,
aby był to wyjątkowy czas spędzony w rodzinnym gronie,
który pozwoli przystanąć chociaż na chwilę
i odciąć się od codziennych trosk.
Niech nadchodzące Święta wypełniają serca radością i miłością.
a Nowy Rok przyniesie Państwu tę odrobinę szczęścia,
która sprawi, że wszystkie podjęte działania
zakończą się sukcesem.
Jednocześnie dziękujeMY za zaufanie i wsparcie
którego nam Państwo udzielają.

 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

życzy Fundacja Akademia Łukasza Piszczka

Borussia Dortmund po raz kolejny odwiedzi Polskę!

Bardzo serdecznie chcielibyśMY podzielić się z Państwem wspaniałą wiadomością. W 2020 roku Borussia Dortmund ponownie gościć będzie w Polsce!

Już od sześciu lat trenerzy BVB Evonik Fußballakademie w ramach projektu „Borussia Dortmund w Polsce” prowadzą kursy piłkarskie dla dzieci z naszego kraju. OdwiedziliśMY już Opole, Kraków, Warszawę, Kamionki, Wrocław, Goczałkowice – Zdrój oraz Niepołomice.

Kursy BVB Evonik Fußballakademie cieszą się dużą popularnością. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy bardzo chętnie uczestniczą w pięciodniowych kursach piłkarskich prowadzonych w oparciu o Koncept Centrum Szkolenia Młodzieży Borussi Dortmund. Wpierw kształtujeMY człowieka i jego charakter, a dopiero potem trenujeMY sportowca i zawodnika – to główna zasada szkolenia w Dortmundzie.

Bardzo się cieszyMY, że z roku na rok organizowane przez Fundację Akademia Łukasza Piszczka we współpracy z BVB Evonik Fußballakademie kursy piłkarskie przyciągają coraz większą liczbę dzieci. JesteśMY dumni z tego projektu! Radość dzieci uczestniczących w kursach jest tym, na czym nam najbardziej zależy. CieszyMY się na myśl o kolejnej wielkiej piłkarskiej przygodzie, która już nie długo się rozpocznie.

ZapraszaMY wszystkie chętne dzieci w wieku 6 – 14 lat na pięciodniowe kurs BVB Evonik Fußballakademie. Już dziś startujemy z zapisami na trzy kursy: dwa w Goczałkowicach – Zdrój oraz jeden w Warszawie.

CzekaMY na Was !