rozpoczynaMY współpracę z INEX Muszyna

Z dnia na dzień staraMY się rozwijać, jednocześnie dążyMY do tego, aby zapewniać Naszym podopiecznym jak najlepsze warunki do ich właściwego rozwoju.

W Naszym dążeniu do stworzenia optymalnych warunków do wspierania, upowszechniania oraz promowania aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz umiejętności sportowych w szczególności wśród dzieci i młodzieży pomagają Nam Partnerzy, którzy tak jak MY chcą mieć wkład w rozwój młodych ludzi.

Jedynie poprzez stworzenie odpowiednich warunków rozwój ten może przynieść pożądane efekty. CieszyMY się, że wraz Fundacją Akademia Łukasza Piszczka są ludzie, którzy chcą odegrać znaczącą role w rozwoju i kształtowaniu przyszłych pokoleń.

Bardzo miło jest Nam zakomunikować że producent Naturalnej Wody Mineralnej Muszyna Skarb Życia z dniem 28.07.2020r został  NASZYM nowym Parterem.

Współpraca Fundacji Akademii Łukasza Piszczka z producentem wody wysokozmineralizowanej INEX Muszyna Sp z o.o. rozpoczyna wspólną działalność na rzecz sportu oraz popularyzacji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Muszyna Skarb Życia to woda mineralna wpisująca się bardzo mocno w rozwój krzewienia sportu, zdrowego trybu życia i dbania o otaczające Nas środowisko. Nasza wieloletnia strategia propagowania picia wody mineralnej, ukierunkowana jest na prawidłowe nawadnianie organizmu zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Źródła wody wysokozmineralozowaej Muszyna Skarb Życia biją w sercu Popradzkiego Parku Krajobrazowego wśród 13 rezerwatów przyrody.

Wsparcie, które otrzymaMY jest bardzo cenne dla Nas, ale jeszcze cenniejsze dla dzieci, które to wsparcie za Naszym pośrednictwem otrzymają. Wspólnie będzieMY promować aktywne działanie na rzecz zmiany otaczającej rzeczywistości poprzez sport oraz wspierać i inspirować swoich podopiecznych w odważnej walce o swoje marzenia. Celem naszej działalności oraz współpracy jest wspieranie, promowanie i propagowanie czystych wartości, które czerpieMY z uprawiania sportu oraz zakorzenianie ich w naszych podopiecznych.

DziękujeMY Naszemu Partnerowi za zaangażowanie oraz wsparcie celu, który Nam wspólnie przyświeca. Razem możeMY więcej. Wspólnie zrobiMY wszystko, aby nasze działania miały wpływ na jak najlepszy rozwój młodego człowieka.

KochaMY to co robiMY!