Zapytanie ofertowe na rozbiórkę starego budynku szatni oraz kortu tenisowego

Szanowni Państwo

Fundacja Akademia Łukasza Piszczka zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie rozbiórki starego budynku szatni oraz kortu tenisowego.
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych .
Ogłoszenie o zaproszeniu zawierające zapytanie ofertowe wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część zapytania ofertowego zostało zamieszczone na stronie internetowej naszej Fundacji.
Termin przesłania ofert na adres siedziby Fundacji upływa w dniu 18 września 2020 r. o godz. 15.00

FAŁP_OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT_1_2020 (2)