PROSPERPLAST Partnerem Akademii BVB im. Łukasza Piszczka

Każdego dnia staraMY się stwarzać jak najlepsze warunki do prawidłowego rozwoju Naszych podopiecznych. Jednym z elementów, dzięki którym udaje nam się to osiągnąć jest Partnerstwo z firmami/instytucjami, które tak jak my mają na uwadze dobro młodego pokolenia i angażują się w działania na ich rzecz.

Do grona właśnie taki osób – Partnerów Fundacji Akademii Łukasza Piszczka dołączył PROSPERPLAST! Wspólnie podejmować będzieMY inicjatywy na rzecz sportu oraz popularyzacji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Firma Prosperplast powstała w 1993 roku jako producent dekoracyjnych i praktycznych przedmiotów z tworzyw sztucznych do domu i ogrodu. Są to m.in. donice, kompostowniki, skrzynki narzędziowe i artykuły dla dzieci. Od samego początku Prosperplast stara się być w swojej branży możliwie jak najbardziej innowacyjny, przewidujący trendy oraz zaangażowany we współpracę z Klientami.

DziękujeMY PROSPERPLAST za nawiązanie współpracy i witaMY w naszej czarno-żółtej społeczności.