RozpoczęliśMY partnerstwo z EUROBOX Polska Sp. z o. o.

Z przyjemnością chcielibyśMY podzielić się ze wszystkimi sympatykami Fundacji Akademii Łukasza Piszczka kolejną dobrą wiadomością.

Do grona Partnerów Fundacji AŁP dołączył kolejny podmiot – EUROBOX Polska Sp. z o. o.

CieszyMY się, że EUROBOX Polska Sp. z o. o. wyraził chęć i wolę zaangażowania się oraz wsparcia finansowego Fundacji Akademii Łukasza Piszczka w realizacji naszych celów statusowych, przedsięwzięć organizowanych przez Fundację AŁP na rzecz sportu oraz popularyzacji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Eurobox Polska Sp. z o.o. jest wiodącym w Polsce producentem wysokiej jakości tektury falistej i opakowań. Firma na rynku polskim istnieje od 1998r. i wchodzi w skład dywizji Dunapack Packaging, największego branżowego producenta papieru, tektury falistej i opakowań w Europie Środkowej. Firma posiada w Polsce dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane w Ujeździe i Lublińcu.

Misja Dunapack Packaging:

 „Nasza jakość i usługi stanowią wzór dla całego naszego sektora. Na rynkach międzynarodowych jesteśmy postrzegani jako spółki odpowiedzialne. Innowacje są dla nas priorytetem. Programy rozwoju osobistego są centralnym elementem w kulturze naszej Grupy. Nasze spółki odznaczają się wysokim stopniem zintegrowania wg łańcucha wartości.”

 

DzięujeMY Eurobox Polska Sp. z o.o. za zaufanie oraz okazane wsparcie, jednocześnie witaMY w naszej czarno-żółtej społeczności.