Zapytanie ofertowe 2/2021 – wyniki

W wyniku  oceny ofert, które wpłynęły w terminie do 5 maja 2021 r. na  zaproszenie do składania ofert nr 2/2021 na wybór generalnego wykonawcy zadania pn.  BUDOWA BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W RAMACH INWESTYCJI „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU BOISK ORAZ ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU SZATNI, ODNOWY BIOLOGICZNEJ I REHABILITACJI ORAZ POMOCNICZEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO” przy  ul. Uzdrowiskowej 44 w miejscowości  Goczałkowice-Zdrój Zarząd Fundacji podjął decyzję o podjęciu negocjacji z wybranym oferentem.

 

03_Wyniki_zaproszenia_do_skladania_ofert_FALP_2_2021