Zaproszenie do składania ofert na budowę boiska wraz z infrastrukturą „Przebudowa istniejącego zespołu boisk oraz adaptacja istniejącego terenu rekreacyjnego wraz z budową szatni, odnowy biologicznej i rehabilitacji oraz pomocniczego budynku technicznego”

Szanowni Państwo

Fundacja Akademia Łukasza Piszczka zaprasza ponownie do złożenia oferty na realizację w charakterze generalnego wykonawcy  zadania pn.

BUDOWA BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W RAMACH INWESTYCJI „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU BOISK ORAZ ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU SZATNI, ODNOWY BIOLOGICZNEJ I REHABILITACJI ORAZ POMOCNICZEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO” przy ul. Uzdrowiskowej 44 w miejscowości Goczałkowice-Zdrój.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych .

Ogłoszenie o zaproszeniu zawierające zapytanie ofertowe wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część zapytania ofertowego oraz dokumentacją projektową przedsięwzięcia  zostały zamieszczone na stronie internetowej naszej Fundacji.

Zaproszenie_do_składania_ofert_Fundacja_Akademia_Łukasza_Piszczla_nr2_2021

Zal_2_1_dokumentacja_projektowa_ETAP 2 – wydanie 2021-03-19

Zal_2_2__Przedmiar_II_etap_skorygowany_do_zaprosz_2_2021

Zal_3_Załączniki_wersja_edytowalna