Informacja o zakończonym postępowaniu 1/2021 BEZ WYBORU OFERTY

W związku z nieotrzymaniem w terminie do 15 kwietnia 2021 r. oferty/ ofert  spełniających warunki określone w zaproszeniu do składania ofert nr 1/2021 dotyczącym: BUDOWY BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W RAMACH INWESTYCJI „PRZEBUDOWA ZESPOŁU BOISK ORAZ ADAPTACJA TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU SZATNI, ODNOWY BIOLOGICZNEJ I REHABILITACJI ORAZ POMOCNICZEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI  AKADEMII PIŁKARSKIEJ ŁUKASZA PISZCZKA”   Zarząd Fundacji informuje o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty. Przewidywane jest ponowne ogłoszenie zaproszenia do składania ofert.