Zapytanie ofertowe na budowę boiska wraz z infrastrukturą „Przebudowa istniejącego zespołu boisk oraz adaptacja istniejącego terenu rekreacyjnego wraz z budową szatni, odnowy biologicznej i rehabilitacji oraz pomocniczego budynku technicznego”

Szanowni Państwo,

Fundacja Akademia Łukasza Piszczka  zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym  w trybie zapytania ofertowego nr 1/2021 na wybór generalnego wykonawcy zadania pn.   BUDOWA BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W RAMACH INWESTYCJI „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU BOISK ORAZ ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU SZATNI, ODNOWY BIOLOGICZNEJ I REHABILITACJI ORAZ POMOCNICZEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO” przy  ul. Uzdrowiskowej 44 w miejscowości  Goczałkowice-Zdrój.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych .

Ogłoszenie o zaproszeniu zawierające zapytanie ofertowe wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część zapytania ofertowego oraz  dokumentacją projektową przedsięwzięcia  zostały zamieszczone na stronie internetowej naszej Fundacji.

Zaproszenie do składania ofert – Fundacja Akademia Łukasza Piszczka 1_2021

Zał. 2.1. Etap II – opis 

Zał. 2.3. Etap II – przedmiar

Zał. 2.2. Etap II – dokumentacja projektowa 

Zał. 3. Załączniki_razem_wersja_edytowalna