Człowiek jest największą wartością!

Głównym celem Naszej działalności jest i zawsze będzie drugi człowiek. Jego wychowanie, rozwijane pasje, zoptymalizowany rozwój oraz aspekty, które w obliczu toczących się wydarzeń nabierają nowej wyrazistości jak bezpieczeństwo, zdrowie i odpowiedzialność. Aspekty te, jakże ważne w dzisiejszym świecie pozostały nam do pielęgnowania i rozwijania we własnych środowiskach, ale wierzyMY, że tylko chwilowo i jesteśMY przekonani, że z jak najlepszym efektem. JesteśMY głęboko przekonani i wierzyMY, że udźwignieMY na naszych barkach tę ogromną odpowiedzialność, która na Nas i za Nas samych jednocześnie spoczywa.

Decyzją dyrektora sportowego Akademii BVB im. Łukasza Piszczka – Michała Zioło oraz Zarządu Fundacji Akademii Łukasza Piszczka postanawiaMY zawiesić do odwołania wszelką działalność sportową Fundacji Akademii Łukasza Piszczka oraz Akademii BVB w Goczałkowicach – Zdrój.

Z dniem 11 marca 2020 odwołane został wszystkie zajęcia piłkarskie, zaplanowane mecze sparingowe oraz zawieszono pracę z biura. Pracownicy Fundacji ALP oraz Akademii BVB swoje obowiązki wykonują z domu. Cały czas jesteśMY do Państwa dyspozycji.

Reagując na obecną sytuację, troszcząc się o systematyczny rozwój Naszych zawodników postanowiliśMY o wdrożeniu interaktywnej działalność Akademii BVB im. Łukasza Piszczka. Codziennie, na specjalnie utworzonej do tego celu grupie będzieMY dzielić się z Naszymi zawodnikami wiedzą, radością, pasją oraz ciekawymi sposobami na wykorzystanie czasu spędzonego w domu. MaMY nadzieję, ze poprzez regularny kontakt z Naszymi podopiecznymi wspólnie spędziMY miło czas podczas zabawy oraz zadań, które dla Nich będzieMY przygotowywać.

Dzielić się będzeMY ciekawostkami ze świata, zdrowymi nawykami ale przede wszystkim dobrą energią. Naszym celem jest inspirować młodych ludzi do samodoskonalenia oraz rozwijania się w wolnym czasie. Czas spędzony w domu nie powinien być zmarnowany. WykorzystajMY go jak najlepiej!

PamiętajMY, że to dzięki naszemu odpowiedniemu zachowaniu i dostosowaniu się do wszystkich wytycznych światowych i państwowych organizacji powrót do tego co kochaMY może stać się jak najkrótszy. WsłuchujMY się w komunikaty i zalecenia, dzięki którym to wspólnie zadbaMY o nasze bezpieczeństwo.

Profilaktyka i Nasze bezpieczeństwo są dla Nas priorytetem!