Terminu składania ofert – pytania i odpowiedzi

Fundacja Akademia Łukasza Piszczka niniejszym informuje, iż w związku z koniecznością udostępniania kompletnej dokumentacji technicznej potencjalnym Wykonawcom dla potrzeb lepszego przygotowania ofert przedłuża się termin składania ofert wskazany w zapytaniu ofertowym nr 1/2018 w pkt. 8.1.1. do dnia 2 sierpnia 2018 r. Poniżej zamieszczamy odnośnik do pytań przesłanych przez potencjalnych wykonawców oraz odpowiedzi udzielone przez Fundację. Poniżej także odnośnik do wybranych, edytowalnych załączników do zapytania ofertowego.

Z poważaniem

Michał Zioło

Członek Zarządu Fundacji

Fundacja_ALP_Przedluzenie_terminu_skladania_ofert
Wybrane_edytowalne_zalaczniki_do_zapytania_ofertowego_1_2018
Pytania_i_odpowiedzi_zapytanie_ofertowe_1_2018_30_07_finalne