Zapytanie ofertowe na przebudowę zespołu boisk

Szanowni Państwo,

Fundacja Akademia Łukasza Piszczka  zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym  w trybie zapytania ofertowego na wybór generalnego wykonawcy zadania pn.   „PRZEBUDOWA ZESPOŁU BOISK ORAZ ADAPTACJA TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU SZATNI, ODNOWY BIOLOGICZNEJ I REHABILITACJI ORAZ POMOCNICZEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI  AKADEMII PIŁKARSKIEJ ŁUKASZA PISZCZKA”  REALIZOWANEGO W RAMACH  „PROGRAMU INWESTYCJI  O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA SPORTU  – EDYCJA 2018” MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych .

Ogłoszenie o zaproszeniu zawierające zapytanie ofertowe wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część zapytania ofertowego, w tym wybranymi elementami dokumentacji technicznej przedsięwzięcia  zostały zamieszczone na stronie internetowej naszej Fundacji.

z  poważaniem  

Prezes Zarządu Fundacji

Łukasz Piszczek

Budowa boisk – materiały do pobrania